Our Brands

ZIMNÍ AKCE

MRAZIVÉ SLEVY

NA VYBRANÉ PRODUKTY

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o ochraně osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů 

1) Informace o shromažďování osobních údajů a kontaktní údaje správce 

1.1. Těší nás, že navštěvujete náš web a děkujeme za Váš zájem. V následujícím textu Vás informujeme o tom, jak zacházíme s Vašimi osobními údaji při použití našeho webu. Osobními údaji jsou přitom všechna data, jimiž je možné identifikovat Vaši osobu. 

1.2. Správcem pro zpracování dat na tomto webu ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je Domator24. sp. z o.o., se sídlem ul.Dekoracyjna 8, 65-155 Zielona Gora, Polsko. Správcem pro zpracování osobních údajů je taková fyzická či právnická osoba, která samostatně nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. 

1.3. Správce jmenoval pro tento web pověřence pro ochranu osobních údajů, který je k zastižení prostřednictvím následujících kontaktů: "Tomasz Lehman, [email protected]"  


2) Shromažďování dat při návštěvě našeho webu
 

2.1. Při pouhém informativním využití našeho webu, tedy pokud se neregistrujete nebo nám informace předáváte jiným způsobem, shromažďujeme jen taková data, která Vás prohlížeč předává našemu serveru (tzv. „serverové logy“). Pokud otevřete náš web, shromažďujeme následující data, která jsou pro nás technicky nezbytná, abychom Vám webovou stránku zobrazili: 

 • naše navštívená webová stránka 
 • datum a čas v okamžiku přístupu 
 • objem odeslaných dat v bytech 
 • zdroj/odkaz, z kterého jste se na stránku dostali 
 • použitý prohlížeč 
 • použitý operační systém 
 • použitá IP adresa (případně: v anonymizované podobě) 

Zpracování probíhá v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na zlepšování stability a funkčnosti našeho webu. Data se nepředávají dále, ani se nevyužívají k jiným účelům. Vyhrazujeme si ovšem právo dodatečně prověřovat serverové logy, jestliže konkrétní indicie poukazují na protiprávní využití. 

2.2. Tento web z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenášených osobních údajů a dalšího důvěrného obsahu (např. objednávek či dotazů adresovaných správci) využívá SSL či TLS šifrování. Šifrované spojení poznáte z posloupnosti znaků „https://“ a ikony zámku, které se objeví v adresním řádku Vašeho prohlížeče. 


3) Hosting & Content Delivery Network
 

3.1.  Amazon Web Services 

K hostingu našeho webu a znázornění obsahu stránek využíváme systém následujícího poskytovatele: Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109, USA 

Veškeré údaje shromažďované na našem webu se zpracovávají na serverech poskytovatele. S poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování dat, která zajišťuje ochranu údajů o návštěvnících našich stránek a zakazuje neoprávněně předávat údaje třetím stranám. 

V případě předávání údajů do USA se poskytovatel připojil k Rámci pro ochranu osobních údajů mezi EU a USA (EU-US Data Privacy Framework), který zajišťuje soulad s evropskou úrovní ochrany údajů na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně. 

3.2. Cloudflare 

Používáme síť pro doručování obsahu (Content Delivery Network) následujícího poskytovatele: Cloudflare Inc., 101 Townsend St. San Francisco, CA 94107, USA 

Tato služba nám umožňuje prostřednictvím sítě regionálně rozmístěných serverů urychlit dostupnost velkých souborů médií jako ilustrace, obsahy stránek nebo skripty. Zpracování slouží k ochraně našeho oprávněného zájmu o zlepšení stability a funkčnosti našeho webu dle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. S poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování dat, která zajišťuje ochranu údajů o návštěvnících našich stránek a zakazuje neoprávněně předávat údaje třetím stranám. 

Co se týká přenosu údajů do USA, poskytovatel se zde odvolává na tzv. standardní smluvní doložky Evropské komise, které mají zajistit dodržování evropské úrovně ochrany osobních údajů. 

Při přenosu dat do prostor poskytovatele je přiměřená úroveň ochrany osobních údajů zaručena rozhodnutím Evropské komise o přiměřenosti. 

V případě předávání údajů do USA se poskytovatel připojil k Rámci pro ochranu osobních údajů mezi EU a USA (EU-US Data Privacy Framework), který zajišťuje soulad s evropskou úrovní ochrany údajů na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně. 


4) Soubory cookies
 

Abychom zajistili atraktivitu naší webové stránky při návštěvě uživatelů a umožnili používání určitých funkcí, používáme cookies, tedy malé textové soubory, které se ukládají ve vašem koncovém zařízení. Tyto soubory cookies se po zavření prohlížeče částečně automaticky opět odstraní (tzv. „cookies relace“), částečně zůstávají ve vašem koncovém zařízení déle a umožňují ukládání nastavení stránek (tzv. „trvalé cookies“). V druhém případě můžete dobu ukládání zjistit z přehledu o nastavení souborů cookies ve svém prohlížeči. 

Pokud dochází na základě jednotlivých, námi používaných souborů cookies také ke zpracování osobních údajů, provádí se toto zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR pro účely realizace smlouvy, podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v případě poskytnutého souhlasu nebo podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR pro účely našich oprávněných zájmů na co nejlepší funkcionalitě webové stránky a docílení návštěvy stránky, která bude uživatelsky přívětivá a efektivní. 

Prohlížeč si můžete nastavit tak, abyste byli informováni o vytváření souborů cookies a mohli v jednotlivých případech rozhodovat o jejich přijetí nebo mohli přijetí souborů cookies v určitých případech nebo obecně vyloučit. 

Vezměte prosím na vědomí, že pokud soubory cookies nepřijmete, může být funkčnost naší webové stránky omezena. 


5) Navázání kontaktu
 

5.1. Zammad 

Tato webová stránka využívá živý chatovací systém následujícího poskytovatele: Zammad GmbH, Marienstraße 11, 10117 Berlín, Německo 

Zpracování osobních údajů předaných prostřednictvím chatu se uskutečňuje buď dle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, protože je nezbytné k plnění smlouvy či předsmluvních opatření, anebo dle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu o efektivní obsluhu návštěvníků našich stránek. Nebrání-li tomu zákonné archivační lhůty, vaše takto předané údaje se smažou, pokud jsou příslušné okolnosti vyjasněny. 

Navíc se mohou za účelem sestavení pseudonymizovaných uživatelských profilů prostřednictvím souborů cookie shromažďovat a vyhodnocovat další informace, které ovšem neslouží k vaší osobní identifikaci a nesdružují se s dalšími záznamy. Jestliže tyto údaje mají vztah k osobám, zpracování se uskutečňuje dle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu o statistickou analýzu uživatelského chování pro účely optimalizace. 

Ukládání souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením prohlížeče. Je možné, že funkčnost naší internetové stránky však bude v takovém případě omezena. Proti tomu, abychom shromažďovali a uchovávali data za účelem sestavování pseudonymizovaného uživatelského profilu, můžete kdykoli podat námitku, s účinností do budoucna. 

S poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování dat, která zajišťuje ochranu údajů o návštěvnících našich stránek a zakazuje neoprávněně předávat údaje třetím stranám. 

5.2. Trusted Shops 

Pro připomenutí recenze využíváme služeb následujícího poskytovatele: Trusted Shops AG, Subbelrather Str. 15c, 50823 Köln, Německo 

Výhradně na základě vašeho výslovného souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR předáme vaši e-mailovou adresu a popř. další zákaznická data poskytovateli, aby vás mohl kontaktovat s připomenutím recenze. 

Svůj souhlas vůči nám nebo poskytovateli můžete kdykoli odvolat, s účinností do budoucna. 

S poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování dat, která zajišťuje ochranu údajů o návštěvnících našich stránek a zakazuje neoprávněně předávat údaje třetím stranám. 

5.3. Pokud s námi někdo naváže kontakt (např. přes kontaktní formulář nebo e-mailem), shromažďujeme jeho osobní údaje. V případě kontaktního formuláře okruh shromažďovaných dat odpovídá viditelným polím příslušného kontaktního formuláře. Tato data jsou ukládána a využívána výhradně za účelem vyřízení Vašeho požadavku event. pro navázání kontaktu a s tím spojenou technickou administraci. 

Právním základem pro zpracování dat je náš oprávněný zájem na zodpovězení Vašeho požadavku podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud kontaktování směřuje k uzavření smlouvy, dalším právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Po dokončení administrace Vašeho požadavku se Vaše údaje vymažou, lze-li z okolností odvodit, že příslušná věc je vyjasněna, pokud výmazu nebrání zákonné lhůty pro povinnou archivaci. 


6) Zpracování dat při otevření zákaznického konta a pro splnění smlouvy
 

Podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR se osobní údaje dále shromažďují a zpracovávají, sdělíte-li nám je pro splnění smlouvy nebo při otevření zákaznického konta. Okruh shromažďovaných dat odpovídá viditelným polím příslušného zadávacího formuláře. Výmaz Vašeho zákaznického konta je možný kdykoliv a může být proveden odesláním zprávy na výše uvedenou adresu správce. Vámi sdělené údaje uchováváme a využíváme za účelem splnění smlouvy. Po kompletním splnění smlouvy či výmazu Vašeho zákaznického konta budou Vaše údaje znepřístupněny s ohledem na archivační lhůty stanovené daňovými a obchodněprávními předpisy a po uplynutí těchto lhůt budou tyto údaje vymazány, pokud jste neudělili výslovný souhlas s dalším využíváním Vašich údajů, a pokud si naše stránka nevyhradila právně přípustný důvod dalšího zpracování dat, o čemž Vás následně odpovídajícím způsobem uvědomíme. 


7) Využití Vašich dat k přímé reklamě
 

Přihlášení k odběru našeho newsletteru 

Jestliže si objednáte náš e-mailový newsletter (zpravodaj), budeme Vám pravidelně zasílat informace o našich nabídkách. Jediným povinným údajem pro zasílání newsletteru je Vaše e-mailová adresa. Uvedení dalších případných údajů je dobrovolné a využívá se k tomu, abychom Vás mohli osobně oslovit. Zasílání našeho newsletteru si můžete objednat dvoukrokovým přihlášením (double opt-in). To znamená, že Vám e-mailový newsletter začneme zasílat teprve tehdy, když nám to výslovně odsouhlasíte. Pro udělení souhlasu Vám pošleme potvrzovací e-mail s odkazem, kterým potvrdíte, že v budoucnu chcete dostávat tento newsletter. 

Aktivací potvrzovacího odkazu nám udělujete souhlas s využitím Vašich osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Při přihlášení k odběru newsletteru uchováváme Vaši IP adresu uvedenou poskytovatelem internetového připojení (ISP), jakož i datum a přesný čas přihlášení, abychom případně mohli zpětně zjistit zneužití Vaší e-mailové adresy. Data, která shromažďujeme při přihlášení k newsletteru, jsou využívána výhradně pro účely reklamního oslovení v rámci newsletteru. Odběr newsletteru můžete kdykoliv zrušit prostřednictvím k tomu určeného odkazu v newsletteru nebo příslušnou zprávou zaslanou správci uvedenému v úvodu. Po úspěšném odhlášení bude Vaše e-mailová adresa neprodleně vymazána ze seznamu odběratelů našeho newsletteru, pokud jste neudělili výslovný souhlas s dalším využíváním Vašich údajů, a pokud jsme si nevyhradili právně přípustný důvod pokračovat ve zpracování dat, o čemž Vás informujeme v tomto prohlášení. 


8) Zpracování dat při vyřizování objednávek
 

8.1. Je-li to nezbytné pro dodání zboží, námi shromážděné osobní údaje se v rámci plnění smlouvy dále předávají příslušné přepravní společnosti. Je-li to nutné k realizaci platby, Vaše platební údaje předáváme pověřené úvěrové instituci. Jestliže využíváme internetové platební služby, informujeme o nich níže. Právním základem pro předávání údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. 
Při plnění našich smluvních povinností vůči našim zákazníkům spolupracujeme s externími přepravními partnery. Vaše jméno a dodací adresu předáme námi zvolenému přepravnímu partnerovi výhradně za účelem dodávky zboží v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. 

8.2. Použití poskytovatelů platebních služeb (Payment Services) 

- Apple Pay 

Jestliže si zvolíte platební metodu „Apple Pay“ společnosti Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irsko, platba se uskuteční prostřednictvím funkce „Apple Pay“ vašeho koncového zařízení s iOS, watchOS nebo macOS, a to zatížením účtu vaší karty zadané ve službě „Apple Pay“. K ochraně vašich transakcí služba Apple Pay využívá bezpečnostní funkce integrované do hardwaru a softwaru vašeho zařízení. Ke schválení platby je proto nezbytné zadat kód, který jste dříve určili, ale také platbu potvrdit prostřednictvím funkce „Face ID“ nebo „Touch ID“ vašeho koncového zařízení. 

Pro potřeby realizace plateb se vaše údaje zadané během objednávky společně s informacemi o vaší objednávce předávají společnosti Apple, a to v zašifrované podobě. Společnost Apple poté tyto údaje znovu šifruje speciálním vývojářským klíčem, než se údaje pro realizaci platby předají poskytovateli platebních služeb pro platební kartu zadanou ve službě Apple Pay. Šifrování slouží k tomu, aby přístup k platebním údajům měly jen webové stránky, jejichž prostřednictvím se nákup uskutečnil. Po dokončení platby vám společnost Apple jako potvrzení úspěšné platby na výstupní stránce webu zašle číslo účtu vašeho zařízení, ale také jedinečný dynamický bezpečnostní kód příslušné transakce. 

Pokud se při popisovaných přenosech zpracovávají osobní údaje, zpracování probíhá výhradně za účelem realizace plateb dle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. 

Společnost Apple uchovává anonymizované transakční údaje, například přibližnou částku za nákup, přibližné datum a přibližný čas, jakož i údaj, zda byla transakce úspěšně uzavřena. Anonymizací se zcela vyloučí možnost vztáhnout údaje k určité osobě. Společnost Apple využívá anonymizované údaje ke zlepšení služby „Apple Pay“ a jiných výrobků či služeb společnosti Apple. 

Jestliže službu Apple Pay na zařízení iPhone nebo Apple Watch použijete pro úhradu nákupu, který jste na Macu uskutečnili v prohlížeči Safari, v takovém případě Mac a autorizační nástroj komunikují přes šifrovaný kanál na serverech Apple. Společnost Apple žádnou z těchto informací nezpracovává ani neuchovává ve formátu, který by umožňoval identifikaci vaší osoby. Možnost používat službu Apple Pay na svém Macu můžete deaktivovat v nastavení svého iPhonu. Jděte na položku „Wallet & Apple Pay“ a deaktivujte volbu „Povolit platby na Macu“. 

Další informace o ochraně osobních údajů ve službě Apple Pay najdete na níže uvedené internetové adrese: https://support.apple.com/cs-cz/HT203027 
- Google Pay 

Jestliže si zvolíte platební metodu „Google Pay“ společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko (dále jen „Google“), platba se uskuteční prostřednictvím aplikace „Google Pay“ na vašem mobilním koncovém zařízení vybaveném nejméně OS Android verze 4.4 („KitKat“) a funkcí NFC, a to zatížením účtu vaší karty zadané ve službě Google Pay nebo tamtéž verifikovaného platebního systému (např. PayPal). Ke schválení platby přes Google Pay v hodnotě vyšší než 25 € je nutné nejprve odblokovat vaše mobilní koncové zařízení prostřednictvím nastaveného verifikačního opatření (např. rozpoznáním obličeje, heslem, otiskem prstu nebo gestem). 

Pro potřeby realizace plateb se vaše údaje zadané během objednávky společně s informacemi o vaší objednávce předávají společnosti Google. Společnost Google poté na výstupní stránku webu přenese vámi zadané platební informace ve službě Google Pay, a to v podobě jednorázově přiděleného transakčního čísla, kterým se verifikuje uskutečněná platba. Toto transakční číslo neobsahuje žádné informace o skutečných platebních údajích vašeho platebního prostředku zadaného ve službě Google Pay, ale tvoří se a přenáší se jako číselný token s jednorázovou platností. U všech transakcí přes Google Pay vystupuje společnost Google pouze jako zprostředkovatel platebních služeb. Uskutečnění transakce spočívá výhradně v poměru mezi uživatelem a výstupní stránkou webu, zatížením platebního prostředku zadaného ve službě Google Pay. 

Pokud se při popisovaných přenosech zpracovávají osobní údaje, zpracování probíhá výhradně za účelem realizace plateb dle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. 

Společnost Google si vyhrazuje právo shromažďovat, uchovávat a vyhodnocovat určité specifické informace o každé transakci uskutečněné prostřednictvím služby Google Pay. To se týká údajů jako datum, čas a částka transakce, umístění obchodníka a jeho popis, obchodníkem poskytnutý popis zakoupeného zboží či služeb, fotografie, které jste přiložili k transakci, jméno a e-mailová adresa prodejce a kupujícího event. odesílatele a příjemce, použitá platební metoda, váš popis u důvodu transakce, ale také nabídka, která v daném případě souvisí s transakcí. 

Podle společnosti Google se toto zpracování uskutečňuje výhradně dle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě oprávněného zájmu o řádné vedení účetnictví, verifikaci procesních dat, ale také optimalizaci a zachování funkčnosti služby Google Pay. 
Společnost Google si mimoto vyhrazuje právo sdružovat zpracovaná procesní data s dalšími informacemi, které společnost Google shromažďuje a uchovává při používání dalších služeb Google. 

Smluvní podmínky služby Google Pay najdete zde: 

https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=googlepaytos&ldl=cs 

Další informace o ochraně osobních údajů ve službě Google Pay najdete na níže uvedené internetové adrese: 
https://payments.google.com/payments/apis-secure/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice&ldl=cs 
- Klarna 

Na této webové stránce je k dispozici jedna nebo několik metod online platby níže uvedeného poskytovatele: Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko 

Při výběru metody platby poskytovatele, při níž provádíte platbu předem (např. platba kartou), jsou tomuto poskytovateli v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR předávány Vaše platební údaje sdělené v rámci objednávky (k nim patří jméno, adresa, informace o bance a platební kartě, měna a číslo transakce) a rovněž informace o obsahu Vaší objednávky. K předávání Vašich údajů dochází v tomto případě výhradně pro účely realizace platby u poskytovatele a pouze rozsahu, v němž je to pro tento účel nezbytné. 

Při výběru metody platby, při níž plní předem poskytovatel (např. nákup na fakturu nebo na splátky, popř. inkaso) jste rovněž v průběhu objednávky vyzváni, abyste uvedli určité osobní údaje (jméno a příjmení, ulice, číslo popisné, poštovní směrovací číslo, místo, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo, popř. údaje o alternativním způsobu platby). 

Abychom chránili náš oprávněný zájem zjistit platební schopnost svých zákazníků, poskytujeme tyto údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR poskytovateli pro účely ověření bonity poskytovateli. Poskytovatel na základě Vámi uvedených osobních údajů i dalších údajů (jako např. nákupního košíku, fakturované částky, historie objednávek, zkušeností s platbami) ověřuje, zda lze poskytnout Vámi zvolenou možnost platby z hlediska rizik neuhrazení platby a/nebo pohledávky. 

Při rozhodování v rámci ověřování žádosti mohou být vedle interních kritérií poskytovatele v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR použity také informace o identitě a bonitě od níže uvedených společností poskytujících informace o solventnosti: 

https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies 

Informace o bonitě může obsahovat hodnoty pravděpodobnosti (tzv. hodnoty hodnocení). Pokud hodnoty hodnocení vstupují do výsledku informace o bonitě, je jejich základem vědecky uznávaný matematickostatistický postup. Do výpočtu hodnot hodnocení vstupují mimo jiné údaje z adres. 

Proti tomuto zpracování svých údajů můžete kdykoli podat námitku, a to zasláním zprávy nám nebo poskytovateli. Poskytovatel však může být případně i nadále oprávněn Vaše osobní údaje zpracovávat, pokud je to nezbytné pro realizaci platby v souladu se smlouvou. 
- Paypal 

Na této webové stránce je k dispozici jedna nebo několik metod online platby níže uvedeného poskytovatele: PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko 

Při výběru metody platby poskytovatele, při níž provádíte platbu předem, jsou tomuto poskytovateli v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR předávány Vaše platební údaje sdělené v rámci objednávky (k nim patří jméno, adresa, informace o bance a platební kartě, měna a číslo transakce) a rovněž informace o obsahu Vaší objednávky. K předávání Vašich údajů dochází v tomto případě výhradně pro účely realizace platby u poskytovatele a pouze rozsahu, v němž je to pro tento účel nezbytné. 

Při výběru metody platby, při níž plní předem poskytovatel jste rovněž v průběhu objednávky vyzváni, abyste uvedli určité osobní údaje (jméno a příjmení, ulice, číslo popisné, poštovní směrovací číslo, místo, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo, popř. údaje o alternativním způsobu platby). 

Abychom chránili náš oprávněný zájem zjistit platební schopnost svých zákazníků, poskytujeme tyto údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR poskytovateli pro účely ověření bonity poskytovateli. Poskytovatel na základě Vámi uvedených osobních údajů i dalších údajů (jako např. nákupního košíku, fakturované částky, historie objednávek, zkušeností s platbami) ověřuje, zda lze poskytnout Vámi zvolenou možnost platby z hlediska rizik neuhrazení platby a/nebo pohledávky. 
- PayU 

Na této webové stránce je k dispozici jedna nebo několik metod online platby níže uvedeného poskytovatele: PayU S.A., Grunwaldzka 186, 60-166 Poznaň, Polsko 

Při výběru metody platby poskytovatele, při níž provádíte platbu předem (např. platba kartou), jsou tomuto poskytovateli v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR předávány Vaše platební údaje sdělené v rámci objednávky (k nim patří jméno, adresa, informace o bance a platební kartě, měna a číslo transakce) a rovněž informace o obsahu Vaší objednávky. K předávání Vašich údajů dochází v tomto případě výhradně pro účely realizace platby u poskytovatele a pouze rozsahu, v němž je to pro tento účel nezbytné. 

 
9) Online marketing 

Google AdSense 

Tento web využívá Google AdSense, což je služba webové reklamy společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko (dále jen „Google“). Služba Google AdSense používá tzv. cookies, tedy textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a umožňují analýzu vašeho chování na webových stránkách. Služba Google AdSense navíc ke sběru informací využívá tzv. „webové majáky“ (Web Beacons, malé neviditelné grafické prvky), s jejichž pomocí mohou být zaznamenávány údaje o jednoduchých akcích jako návštěvy na webové stránce; tyto údaje mohou být shromažďovány a vyhodnocovány. Informace (včetně vaší IP adresy), které byly pomocí souboru cookie a/ nebo webového majáku zjištěny o vašem chování na těchto webových stránkách, se zpravidla přenášejí na server společnosti Google a ukládají se tam. Může přitom dojít také k přenosu dat na servery společnosti Google LLC v USA. 

Takto získané informace používá společnost Google pro rozbory vašeho uživatelského chování s ohledem na reklamy služby AdSense. IP adresa předaná vaším prohlížečem při používání služby Google AdSense se nesdružuje s jinými daty společnosti Google. Informace shromažďované společností Google se za určitých okolností přenášejí třetím stranám, jestliže to vyžaduje zákon a/ nebo pokud třetí strana zpracovává tato data jménem společnosti Google. 

Všechna výše popsaná zpracování, zejména načítání informací na použitém koncovém zařízení prostřednictvím souborů cookies a/nebo webových majáků, se uskutečňují jen tehdy, pokud jste nám k tomu udělili výslovný souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Není-li tento souhlas udělen, při vašich návštěvách stránky se služba Google AdSense nepoužívá. 

Vámi udělený souhlas můžete s účinností do budoucna kdykoliv odvolat tím, že tuto službu deaktivujete v nástroji „Cookie Consent Tool“, který je zveřejněn na webu. 

V případě předávání údajů do USA se poskytovatel připojil k Rámci pro ochranu osobních údajů mezi EU a USA (EU-US Data Privacy Framework), který zajišťuje soulad s evropskou úrovní ochrany údajů na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně. 

Zásady ochrany soukromí Google jsou k nahlédnutí zde: https://policies.google.com/privacy 


10) Využívání sociálních médií
 

10.1. Google (Universal) Analytics 

Tento web využívá Google (Universal) Analytics, službu pro webovou analýzu společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko (dále jen „Google“). Služba Google (Universal) Analytics používá tzv. „cookies“, tedy textové soubory, které se ukládají na vašem koncovém zařízení a umožňují analýzu vašeho chování na webu. Prostřednictvím cookie získané informace o vašem chování na tomto webu (včetně zkrácené IP adresy) se zpravidla přenášejí na server společnosti Google a ukládají se tam, přičemž může dojít také k přenosu na servery společnosti Google LLC v USA. 

Tento web využívá službu Google (Universal) Analytics výhradně s rozšířením „_anonymizeIp()“, které zajišťuje anonymizaci IP adresy jejím krácením a vylučuje možnost vztáhnout zpracovávané údaje přímo ke konkrétní osobě. Prostřednictvím tohoto rozšíření společnost Google vaši IP adresu zkracuje ještě na území členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Jen ve výjimečných případech se na server společnosti Google LLC v USA přenáší úplná IP adresa a zkracuje se tam. Z našeho pověření bude společnost Google tyto informace používat k analýze vašeho chování na webu, k sestavování reportů o aktivitách na webu a k dalším službám, které nám poskytuje v souvislosti s používáním webu a internetu. IP adresa, kterou váš prohlížeč předal v rámci služby Google (Universal) Analytics, nebude sdružována s dalšími daty společnosti Google. 

Služba Google Analytics prostřednictvím speciální funkce „demografické údaje a zájmy“ navíc umožňuje vytvářet statistiky vypovídající o údajích jako věk, pohlaví a zájmy návštěvníků stránek, a to vyhodnocením reklamy přizpůsobené zájmům uživatele a zahrnutím informací shromážděných třetími poskytovateli. To umožňuje definovat a diferencovat okruhy uživatelů webu za účelem marketingových opatření optimalizovaných pro cílové skupiny. Datové záznamy vytvořené prostřednictvím funkce „demografické údaje a zájmy“ však nemohou být přiřazeny k žádné určité osobě. 
Podrobnosti o zpracováních dat vytvořených službou Google Analytics a o tom, jak Google zachází s údaji z webu, najdete zde: https://policies.google.com/technologies/partner-sites 

Všechna výše popsaná zpracování, zejména ukládání souborů cookies služby Google Analytics pro načítání informací na použitém koncovém zařízení, se uskutečňují jen tehdy, pokud jste nám k tomu udělili výslovný souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Není-li tento souhlas udělen, při vašich návštěvách stránky se služba Google Analytics nepoužívá. 

Vámi udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat, s účinností do budoucna. Chcete-li svůj souhlas odvolat, deaktivujte tuto službu v nástroji „Cookie Consent Tool“, který je zveřejněn na webu. 

Na těchto webových stránkách lze také používat službu "Google Signals" jako rozšíření služby Google Analytics. Pomocí služby Google Signals lze vytvářet přehledy napříč zařízeními společnosti Google (tzv. "cross-device tracking"). Pokud jste v nastavení svého účtu Google aktivovali "personalizované reklamy" a propojili jste svá zařízení s připojením k internetu se svým účtem Google, může společnost Google analyzovat chování uživatelů napříč zařízeními a na základě toho vytvářet databázové modely, pokud jste udělili souhlas s používáním služby Google Analytics v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (viz výše). V úvahu se berou přihlášení a typy zařízení všech návštěvníků stránek, kteří byli přihlášeni k účtu Google a provedli konverzi. Údaje mimo jiné ukazují, na jakém zařízení jste poprvé klikli na reklamu a na jakém zařízení proběhla související konverze. Pokud se používá služba Google Signals, nedostáváme od společnosti Google žádné osobní údaje, ale pouze statistiky sestavené na základě služby Google Signals. V nastavení svého účtu Google máte možnost deaktivovat funkci "personalizované reklamy", a tím vypnout analýzu napříč zařízeními. Chcete-li tak učinit, postupujte podle pokynů na této stránce: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=cz 
Další informace naleznete zde: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=cz 

Jako rozšíření služby Google Analytics lze na této webové stránce používat také funkci "UserIDs". Přiřazením jednotlivých UserID můžeme nechat společnost Google vytvářet přehledy napříč zařízeními (tzv. "cross-device tracking"). To znamená, že vaše uživatelské chování může být analyzováno také napříč zařízeními, pokud jste udělili odpovídající souhlas s používáním služby Google Analytics v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, pokud jste si registrací na těchto webových stránkách zřídili osobní účet a jste přihlášeni ke svému osobnímu účtu na různých koncových zařízeních pomocí příslušných přihlašovacích údajů. Takto shromážděné údaje mimo jiné ukazují, na kterém koncovém zařízení jste poprvé klikli na reklamu a na kterém koncovém zařízení došlo k příslušné konverzi. 

Se společností Google jsme pro použití služby Google Analytics uzavřeli smlouvu o zpracování dat, která společnosti Google ukládá povinnost chránit údaje návštěvníků našich stránek a nepředávat je dále, třetím stranám. 

V případě předávání údajů do USA se poskytovatel připojil k Rámci pro ochranu osobních údajů mezi EU a USA (EU-US Data Privacy Framework), který zajišťuje soulad s evropskou úrovní ochrany údajů na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně. 

Další pokyny ke službě Google (Universal) Analytics najdete zde: https://policies.google.com/privacy 

10.2. Google Analytics 4 

Tento web využívá Google Analytics 4, což je služba společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko (dále jen „Google“), která umožňuje analyzovat chování uživatelů na webu. 

Při používání služby Google Analytics 4 se standardně používají tzv. „cookies“. Cookies jsou textové soubory, které se ukládají na vašem koncovém zařízení a umožňují analýzu vašeho chování na webu. Prostřednictvím souborů cookies získané informace o vašem chování na tomto webu (včetně IP adresy, která byla předána vaším koncovým zařízením a která byla zkrácena o poslední číslice, podrobnosti viz níže) se zpravidla přenášejí na server společnosti Google, tam se ukládají a zpracovávají. Přitom může dojít k přenosu informací na servery společnosti Google LLC se sídlem v USA a tam může docházet k dalším zpracováním informací. 

Při používání služby Google Analytics 4 se IP adresa předaná vaším koncovým zařízení při použití webu standardně a automaticky shromažďuje a zpracovává stále v anonymizované podobě, takže je vyloučeno, aby shromažďované informace mohly být vztahovány přímo ke konkrétní osobě. Tato automatická anonymizace se provádí tak, že IP adresu předanou vaším koncovým zařízením společnost Google zkrátí o několik posledních míst, a to buď na území členských států Evropské unie (EU) nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru (EHP). 
Z našeho pověření společnost Google používá tyto i jiné informace k analýze vašeho chování na webu, k sestavování zpráv (reportů) o vašich aktivitách na webu či vašem uživatelském chování a proto, aby nám poskytla další služby související s vaším používáním webu a internetu. IP adresa, kterou vaše koncové zařízení předalo v rámci služby Google Analytics 4 a která byla zkrácena, nebude sdružována s dalšími daty společnosti Google. Data shromážděná při používání služby Google Analytics 4 se uchovávají po dobu 2 měsíců a poté se vymažou. 

Služba Google Analytics 4 prostřednictvím speciální funkce „demografické údaje a zájmy“ navíc umožňuje vytvářet statistiky vypovídající o údajích jako věk, pohlaví a zájmy uživatelů stránek, a to vyhodnocením reklamy přizpůsobené zájmům uživatele a zahrnutím informací shromážděných třetími poskytovateli. To umožňuje určit a rozlišit okruhy uživatelů webu za účelem marketingových opatření optimalizovaných pro cílové skupiny. Data shromažďovaná prostřednictvím funkce „demografické údaje a zájmy“ však nemohou být přiřazena k žádné konkrétní osobě, tedy ani k vám osobně. Tato data shromažďovaná prostřednictvím funkce „demografické údaje a zájmy“ se uchovávají po dobu dvou měsíců a poté se vymažou. 

Všechna výše popsaná zpracování, zejména nastavení souborů cookies služby Google Analytics pro uchovávání a načítání informací na koncovém zařízení použitém pro návštěvu webu, se uskutečňují jen tehdy, pokud jste nám k tomu udělili výslovný souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Bez vašeho souhlasu se služba Google Analytics 4 při vašich návštěvách stránky nepoužívá. Vámi udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat, s účinností do budoucna. Chcete-li svůj souhlas odvolat, deaktivujte tuto službu v nástroji „Cookie Consent Tool“, který je na webu dostupný. 
Na těchto webových stránkách lze také používat službu "Google Signals" jako rozšíření služby Google Analytics. Pomocí služby Google Signals lze vytvářet přehledy napříč zařízeními společnosti Google (tzv. "cross-device tracking"). Pokud jste v nastavení svého účtu Google aktivovali "personalizované reklamy" a propojili jste svá zařízení s připojením k internetu se svým účtem Google, může společnost Google analyzovat chování uživatelů napříč zařízeními a na základě toho vytvářet databázové modely, pokud jste udělili souhlas s používáním služby Google Analytics v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (viz výše). V úvahu se berou přihlášení a typy zařízení všech návštěvníků stránek, kteří byli přihlášeni k účtu Google a provedli konverzi. Údaje mimo jiné ukazují, na jakém zařízení jste poprvé klikli na reklamu a na jakém zařízení proběhla související konverze. Pokud se používá služba Google Signals, nedostáváme od společnosti Google žádné osobní údaje, ale pouze statistiky sestavené na základě služby Google Signals. V nastavení svého účtu Google máte možnost deaktivovat funkci "personalizované reklamy", a tím vypnout analýzu napříč zařízeními. Chcete-li tak učinit, postupujte podle pokynů na této stránce: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=cz 
Další informace naleznete zde: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=cz 

Jako rozšíření služby Google Analytics lze na této webové stránce používat také funkci "UserIDs". Přiřazením jednotlivých UserID můžeme nechat společnost Google vytvářet přehledy napříč zařízeními (tzv. "cross-device tracking"). To znamená, že vaše uživatelské chování může být analyzováno také napříč zařízeními, pokud jste udělili odpovídající souhlas s používáním služby Google Analytics v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, pokud jste si registrací na těchto webových stránkách zřídili osobní účet a jste přihlášeni ke svému osobnímu účtu na různých koncových zařízeních pomocí příslušných přihlašovacích údajů. Takto shromážděné údaje mimo jiné ukazují, na kterém koncovém zařízení jste poprvé klikli na reklamu a na kterém koncovém zařízení došlo k příslušné konverzi. 

Se společností Google jsme pro naše použití služby Google Analytics 4 uzavřeli tzv. smlouvu o zpracování dat, která společnosti Google ukládá povinnost chránit údaje uživatelů našich stránek a nepředávat je dále, třetím stranám. 

V případě předávání údajů do USA se poskytovatel připojil k Rámci pro ochranu osobních údajů mezi EU a USA (EU-US Data Privacy Framework), který zajišťuje soulad s evropskou úrovní ochrany údajů na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně. 

Další právní pokyny ke službě Google Analytics 4 najdete na adresách https://policies.google.com/privacy a https://policies.google.com/technologies/partner-sites 

10.3. Google Tag Manager 

Tato webová prezentace využívá „Google Tag Manager“, službu poskytovatele Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen: „Google“). Služba Google Tag Manager nabízí technický základ k tomu, aby různé webové aplikace včetně sledovacích a analytických služeb mohly být spojovány, kalibrovány přes jednotné uživatelské rozhraní, řízeny a dle podmínek připojovány. 

Samotná služba Google Tag Manager neukládá informace na koncových zařízeních uživatelů ani tyto informace nenačítá. Služba neprovádí žádné samostatné analýzy dat. 

Při otevírání stránek se však prostřednictvím služby Google Tag Manager předává vaše IP adresa společnosti Google, kde se případně i ukládá. Může také dojít k přenosu na servery společnosti Google LLC. v USA. 

K tomuto zpracování dochází jen tehdy, pokud jste nám k tomu udělili svůj souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Není-li tento souhlas udělen, služba Google Tag Manager se během vaší návštěvy stránek nebude používat. 

Vámi udělený souhlas můžete kdykoli odvolat, s účinností do budoucna. Chcete-li svůj souhlas odvolat, deaktivujte prosím tuto službu v „nástroji pro souhlas s použitím souborů cookie“ (Cookie Consent Tool) dostupném na webové stránce. Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování dat, která společnost Google zavazuje chránit údaje návštěvníků našich stránek a nepředávat je dále, třetím stranám. 

V případě předávání údajů do USA se poskytovatel připojil k Rámci pro ochranu osobních údajů mezi EU a USA (EU-US Data Privacy Framework), který zajišťuje soulad s evropskou úrovní ochrany údajů na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně. 

Další pokyny k ochraně osobních údajů ve službě Google Tag Manager najdete v odkazu: https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=cs 

V odpovídajících oddílech tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů obdržíte podrobnější informace o službách a aplikacích, které se týkají ochrany osobních údajů a spojují se ve službě Google Tag Manager. 

10.4. Hotjar 

Tento web využívá služby webové analýzy následujícího poskytovatele: Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta 

Pomocí souborů cookie a/nebo podobných technologií (sledovací pixely, webové majáky, algoritmy pro vyčítání informací z koncových zařízení a prohlížečů) tato služba shromažďuje a ukládá pseudonymizované údaje o návštěvnících, včetně informací o použitém koncovém zařízení jako IP adresa a informace o prohlížeči, aby je využívala pro statistické analýzy uživatelského chování na našem webu a pro tvorbu pseudonymizovaných uživatelských profilů. Mimo jiné lze takto vyhodnocovat vzorce pohybu (tzv. teplotní mapy), které zobrazují dobu návštěv na stránkách, ale také interakce s obsahy stránek (např. zadávání textu, rolování, klikání a pohyb myši přes objekty). Pseudonymizace ze zásady vylučuje možnost vztáhnout údaje přímo ke konkrétní osobě. Nedochází ke sdružování vašich osobních údajů, které byly shromážděny jinak. 

Veškerá výše popsaná zpracování, zejména vyčítání nebo ukládání informací na použitém koncovém zařízení, se uskutečňují jen tehdy, pokud jste nám k tomu udělili svůj výslovný souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Vámi udělený souhlas můžete kdykoli odvolat, s účinností do budoucna tím, že tuto službu deaktivujete v nástroji „Cookie Consent Tool“, který je uveden na webové stránce. 

S poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování dat, která zajišťuje ochranu údajů o návštěvnících našich stránek a zakazuje neoprávněně předávat údaje třetím stranám. 

10.5. Microsoft Clarity 

Tento web využívá služby webové analýzy následujícího poskytovatele: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA 

Pomocí souborů cookie a/nebo podobných technologií (sledovací pixely, webové majáky, algoritmy pro vyčítání informací z koncových zařízení a prohlížečů) tato služba shromažďuje a ukládá pseudonymizované údaje o návštěvnících, včetně informací o použitém koncovém zařízení jako IP adresa a informace o prohlížeči, aby je využívala pro statistické analýzy uživatelského chování na našem webu a pro tvorbu pseudonymizovaných uživatelských profilů. Mimo jiné lze takto vyhodnocovat vzorce pohybu (tzv. teplotní mapy), které zobrazují dobu návštěv na stránkách, ale také interakce s obsahy stránek (např. zadávání textu, rolování, klikání a pohyb myši přes objekty). Pseudonymizace ze zásady vylučuje možnost vztáhnout údaje přímo ke konkrétní osobě. Nedochází ke sdružování vašich osobních údajů, které byly shromážděny jinak. 

Veškerá výše popsaná zpracování, zejména vyčítání nebo ukládání informací na použitém koncovém zařízení, se uskutečňují jen tehdy, pokud jste nám k tomu udělili svůj výslovný souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Vámi udělený souhlas můžete kdykoli odvolat, s účinností do budoucna tím, že tuto službu deaktivujete v nástroji „Cookie Consent Tool“, který je uveden na webové stránce. 

S poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování dat, která zajišťuje ochranu údajů o návštěvnících našich stránek a zakazuje neoprávněně předávat údaje třetím stranám. 

V případě předávání údajů do USA se poskytovatel připojil k Rámci pro ochranu osobních údajů mezi EU a USA (EU-US Data Privacy Framework), který zajišťuje soulad s evropskou úrovní ochrany údajů na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně. 


11) Retargeting/ Remarketing/ Cílená reklama
 

11.1. Meta Pixel bez rozšířené synchronizace dat 

V rámci naší online nabídky používáme službu "Meta Pixel" od následujícího poskytovatele: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Irsko ("Meta"). 

Pokud uživatel klikne na námi umístěnou reklamu na Facebooku a/nebo Instagramu, "Meta Pixel" se používá k přidání parametru do adresy URL naší odkazované stránky. Tento parametr URL je pak po přesměrování vložen do prohlížeče uživatele pomocí souboru cookie, který si naše odkazovaná stránka sama nastaví. 

To umožňuje společnosti Meta určit návštěvníky naší online nabídky jako cílovou skupinu pro zobrazování reklam. V souladu s tím využíváme tuto službu k zobrazování námi umístěných reklam na Facebooku a/nebo Instagramu pouze těm uživatelům, kteří zároveň projevili zájem o naši online nabídku nebo kteří mají určité charakteristiky (např. zájmy o určitá témata nebo produkty určené na základě navštívených webových stránek), které předáváme společnosti Meta (tzv. "Custom Audiences"). 

Na druhou stranu lze "Meta Pixel" použít ke sledování toho, zda byli uživatelé po kliknutí na reklamu přesměrováni na naše webové stránky a jaké akce tam provedli (tzv. "sledování konverzí"). 

Shromážděné údaje jsou pro nás anonymní, a proto nám neumožňují vyvozovat žádné závěry o identitě uživatelů. Údaje jsou však uloženy a zpracovávány společností Meta, aby bylo možné spojení s příslušným uživatelským profilem a aby společnost Meta mohla údaje použít pro své vlastní reklamní účely. 

Veškeré výše popsané zpracování, zejména nastavení souborů cookie pro čtení informací na použitém koncovém zařízení, bude provedeno pouze v případě, že jste nám k tomu dali výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli s účinností do budoucna odvolat deaktivací této služby v "nástroji pro souhlas se soubory cookie" uvedeném na webových stránkách. 

S poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek, která zajišťuje ochranu údajů návštěvníků našich webových stránek a zakazuje jejich neoprávněné zpřístupnění třetím stranám. 

Informace generované společností Meta jsou obvykle přenášeny na server společnosti Meta a tam ukládány; v této souvislosti mohou být také přenášeny na servery společnosti Meta Platforms Inc. v USA. 

V případě předávání údajů do USA se poskytovatel připojil k Rámci EU a USA pro ochranu osobních údajů, který zajišťuje dodržování evropské úrovně ochrany údajů na základě rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. 

11.2. Google Ads Remarketing 

Tento web využívá online reklamní program „Google Ads“ a v rámci Google Ads také sledování konverzí společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko (dále jen „Google“). Nabídku služby Google Ads využíváme, abychom pomocí reklamních prostředků (takzvaných Google Adwords) na jiných webových stránkách upozorňovali na naše atraktivní nabídky. Z dat o reklamních kampaních můžeme zjišťovat, jak úspěšná jsou jednotlivá reklamní opatření. Sledujeme tím následující zájmy: zobrazovat vám reklamu, která je pro vás zajímavá, upravovat náš web, aby pro vás byl zajímavější a zajistit poctivé vyúčtování reklamních nákladů. 

Soubor cookie pro sledování konverzí se uloží, když uživatel klikne na reklamu, kterou zobrazila služba Google Ads. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na vašem koncovém zařízení. Tyto cookies zpravidla po 180 dnech pozbývají platnosti a neslouží k osobní identifikaci. Jestliže uživatel navštíví určité stránky tohoto webu v době, kdy platnost souboru cookie ještě nevypršela, společnost Google může poznat a my také můžeme poznat, že tento uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník služby Google Ads obdrží jiný soubor cookie. Cookies tedy nemohou být sledovány prostřednictvím webových stránek zákazníků služby Google Ads. Informace získané pomocí konverzních cookies slouží k tvorbě konverzních statistik pro zákazníky služby Google Ads, kteří se rozhodli sledovat konverze (Conversion Tracking). Zákazníci se dozví celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrování na stránku opatřenou tagem pro sledování konverzí. Neobdrží však žádné informace umožňující osobní identifikaci uživatelů. Při použití služby Google Ads může také docházet k přenosu osobních údajů na servery společnosti Google LLC v USA. 

Podrobnosti o zpracováních dat vzniklých sledováním konverzí v rámci služby Google Ads a o tom, jak Google zachází s údaji z webu, najdete zde: https://policies.google.com/technologies/partner-sites 

Všechna výše popsaná zpracování, zejména ukládání souborů cookies pro načítání informací na použitém koncovém zařízení, se uskutečňují jen tehdy, pokud jste nám k tomu udělili výslovný souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Vámi udělený souhlas můžete s účinností do budoucna kdykoliv odvolat tím, že tuto službu deaktivujete v nástroji „Cookie Consent Tool“, který je zveřejněn na webu. 

*Alternative USA mit DPF-Anschluss*: 

V případě předávání údajů do USA se poskytovatel připojil k Rámci pro ochranu osobních údajů mezi EU a USA (EU-US Data Privacy Framework), který zajišťuje soulad s evropskou úrovní ochrany údajů na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně. 

S tím, aby služba Google Ads ukládala soubory cookies pro sledování konverzí, můžete navíc vyjádřit natrvalo nesouhlas tím, že si z následujícího odkazu stáhnete a nainstalujte dostupný prohlížečový plugin společnosti Google: 
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=cs 

Upozorňujeme vás, že když si deaktivujete použití souborů cookies, některé funkce tohoto webu možná nebudou fungovat nebo budou fungovat jen omezeně. 
Zásady ochrany soukromí Google najdete zde: https://policies.google.com/privacy 

11.3. Microsoft Advertising 

Tato webová stránka využívá retargetingovou technologii následujícího poskytovatele: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA 

Tato technologie umožňuje prostřednictvím personalizované reklamy založené na zájmech cíleně oslovovat návštěvníky našich internetových stránek, kteří již projevili zájem o náš obchod a naše produkty. Reklamní nástroje se zobrazují na základě analýzy, která využívá soubory cookie a analyzuje dřívější i současné uživatelské chování, přičemž se však neuchovávají žádné osobní údaje. V rámci retargetingové technologie se na vašem počítači nebo mobilním koncovém zařízení ukládá soubor cookie, aby shromažďoval pseudonymizované údaje o vašich zájmech a tím mohl reklamu individuálně přizpůsobovat uchovávaným informacím. Tyto soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na vašem počítači nebo mobilním koncovém zařízení. Proto se vám zobrazuje reklama, která s vysokou pravděpodobností odpovídá vašim zájmům o produkty a informace. 

Veškerá výše popsaná zpracování, zejména nastavení souborů cookie pro vyčítání informací z použitého koncového zařízení, se uskutečňují jen tehdy, pokud jste nám k tomu udělili svůj výslovný souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Jestliže tento souhlas neudělíte, retargetingová technologie se během vaší návštěvy stránek nebude používat. 

Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat, s účinností do budoucna. Chcete-li svůj souhlas odvolat, deaktivujte tuto službu v nástroji „Cookie Consent Tool“ uvedeném na webové stránce. 

Co se týká přenosu údajů do USA, poskytovatel se zde odvolává na tzv. standardní smluvní doložky Evropské komise, které mají zajistit dodržování evropské úrovně ochrany osobních údajů. 

11.4. Heureka Sales Tracking 

Tato webová stránka využívá konverzní sledovací technologii následujícího poskytovatele: Heureka Group a.s., Karolinska 650/1, 186 00, Praha 8, Česká republika 

Jestliže jste na naši stránku přišli prostřednictvím reklamního prvku na doméně poskytovatele, pomocí souborů cookie a/nebo srovnatelných technologií (sledovací pixely, webové majáky, pingy, resp. http požadavky) lze měřit úspěšnost příslušného reklamního prvku. 

Za tímto účelem se prostřednictvím sledovacích technologií vyčítají určité informace z koncových zařízení a prohlížečů, event. včetně vaší IP adresy, abychom evidovali a vyhodnocovali námi předdefinované akce uživatele (např. uzavřené transakce, leady, vyhledávací dotazy na webové stránce, zobrazení produktových stránek). Díky tomu lze tvořit statistiky o chování uživatelů poté, kdy je reklamní prvek přesměroval na naši webovou stránku, což nám slouží k optimalizaci naší nabídky. 
Veškerá výše popsaná zpracování, zejména nastavení souborů cookie pro vyčítání informací z použitého koncového zařízení, se uskutečňují jen tehdy, pokud jste nám k tomu udělili svůj výslovný souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Vámi udělený souhlas můžete kdykoli odvolat, s účinností do budoucna tím, že tuto službu deaktivujete v nástroji „Cookie Consent Tool“, který je uveden na webové stránce. 

S poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování dat, která zajišťuje ochranu údajů o návštěvnících našich stránek a zakazuje neoprávněně předávat údaje třetím stranám. 

11.5. Microsoft Advertising Universal Event Tracking 

Tato webová stránka využívá konverzní sledovací technologii následujícího poskytovatele: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA 

Jestliže jste na naši stránku přišli prostřednictvím reklamního prvku na doméně poskytovatele, pomocí souborů cookie a/nebo srovnatelných technologií (sledovací pixely, webové majáky, pingy, resp. http požadavky) lze měřit úspěšnost příslušného reklamního prvku. 

Za tímto účelem se prostřednictvím sledovacích technologií vyčítají určité informace z koncových zařízení a prohlížečů, event. včetně vaší IP adresy, abychom evidovali a vyhodnocovali námi předdefinované akce uživatele (např. uzavřené transakce, leady, vyhledávací dotazy na webové stránce, zobrazení produktových stránek). Díky tomu lze tvořit statistiky o chování uživatelů poté, kdy je reklamní prvek přesměroval na naši webovou stránku, což nám slouží k optimalizaci naší nabídky. 
Veškerá výše popsaná zpracování, zejména nastavení souborů cookie pro vyčítání informací z použitého koncového zařízení, se uskutečňují jen tehdy, pokud jste nám k tomu udělili svůj výslovný souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Vámi udělený souhlas můžete kdykoli odvolat, s účinností do budoucna tím, že tuto službu deaktivujete v nástroji „Cookie Consent Tool“, který je uveden na webové stránce. 

S poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování dat, která zajišťuje ochranu údajů o návštěvnících našich stránek a zakazuje neoprávněně předávat údaje třetím stranám. 

V případě předávání údajů do USA se poskytovatel připojil k Rámci pro ochranu osobních údajů mezi EU a USA (EU-US Data Privacy Framework), který zajišťuje soulad s evropskou úrovní ochrany údajů na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně. 

11.6. TikTok Pixel 

Tato webová stránka využívá konverzní sledovací technologii následujícího poskytovatele: TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irsko 

Jestliže jste na naši stránku přišli prostřednictvím reklamního prvku na doméně poskytovatele, pomocí souborů cookie a/nebo srovnatelných technologií (sledovací pixely, webové majáky, pingy, resp. http požadavky) lze měřit úspěšnost příslušného reklamního prvku. 

Za tímto účelem se prostřednictvím sledovacích technologií vyčítají určité informace z koncových zařízení a prohlížečů, event. včetně vaší IP adresy, abychom evidovali a vyhodnocovali námi předdefinované akce uživatele (např. uzavřené transakce, leady, vyhledávací dotazy na webové stránce, zobrazení produktových stránek). Díky tomu lze tvořit statistiky o chování uživatelů poté, kdy je reklamní prvek přesměroval na naši webovou stránku, což nám slouží k optimalizaci naší nabídky. 
Veškerá výše popsaná zpracování, zejména nastavení souborů cookie pro vyčítání informací z použitého koncového zařízení, se uskutečňují jen tehdy, pokud jste nám k tomu udělili svůj výslovný souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Vámi udělený souhlas můžete kdykoli odvolat, s účinností do budoucna tím, že tuto službu deaktivujete v nástroji „Cookie Consent Tool“, který je uveden na webové stránce. 

S poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování dat, která zajišťuje ochranu údajů o návštěvnících našich stránek a zakazuje neoprávněně předávat údaje třetím stranám. 


12) Funkcionality stránek
 

12.1. Pečeť důvěry (Trustbadge) společnosti Trusted Shops 

Kvůli zobrazování externích zákaznických hodnocení a/nebo externě udělované značky jakosti jsou do našeho webu začleněny grafické prvky následujícího poskytovatele: Trusted Shops AG, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln, Německo 

Jestliže v naší webové prezentaci otevřete stránku, která takové grafické prvky obsahuje, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery poskytovatele, aby prvky řádně načetl. Přitom se poskytovateli předávají určité informace o prohlížeči, včetně vaší IP adresy. 

Pokud se přitom zpracovávají také osobní údaje, děje se tak dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na základě našeho oprávněného zájmu o optimální zpeněžení naší nabídky a odpovídající uspořádání naší internetové prezentace. 

12.2. Google Maps 

Na našem webu využíváme službu Google Maps (API) společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko (dále jen „Google“). Google Maps je webovou službou pro zobrazování interaktivních map, v nichž jsou znázorněny geografické informace. Při používání této služby se vám zobrazí naše adresa a případně také návrh příjezdové trasy. 

Už při otevírání podstránek, do nichž je mapa Google Maps začleněna, se informace o vaší návštěvě našeho webu (jako např. vaše IP adresa) přenášejí na servery společnosti Google a tam se ukládají, přičemž může dojít též k přenosu na servery společnosti Google LLC v USA. To se stane nezávisle na tom, zda jste právě přihlášeni k uživatelskému účtu Google, nebo žádný uživatelský účet nemáte. Jestliže jste přihlášeni k účtu Google, vaše se údaje přiřadí přímo k vašemu uživatelskému účtu. Jestliže si nepřejete, aby se data přiřazovala k vašemu profilu v síti Google, před aktivací tlačítka se musíte odhlásit. Společnost Google uchovává vaše údaje (dokonce i údaje nepřihlášených uživatelů) jako uživatelské profily a vyhodnocuje je. Toto shromažďování, uchovávání a vyhodnocování se uskutečňuje dle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě oprávněného zájmu společnosti Google zobrazovat personalizovanou reklamu, provádět průzkum trhu a/nebo rozvíjet webové stránky Google tak, aby odpovídaly potřebám. Máte právo podat námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů; chcete-li toto právo uplatnit, musíte se obrátit na společnost Google. Jestliže do budoucna nesouhlasíte s tím, aby při použití služby Google Maps byla vaše data předávána společnosti Google, existuje také možnost zcela deaktivovat webovou službu Google Maps tím, že si ve svém prohlížeči vypnete JavaScript. Poté ale nebudete moci používat službu Google Maps, tedy ani mapové funkce na této internetové stránce. 

Smluvní podmínky společnosti Google si můžete prohlédnout na adrese https://policies.google.com/terms, dodatečné smluvní podmínky služby Google Maps najdete na adrese https://www.google.com/help/terms_maps/
Podrobné informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s používáním služby Google Maps najdete na internetové stránce společnosti Google (Zásady ochrany soukromí Google): https://policies.google.com/privacy

Je-li to po právní stránce nezbytné, k výše popsanému zpracování vašich dat jsme si vyžádali váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Vámi udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat, s účinností do budoucna. Chcete-li svůj souhlas odvolat, využijte prosím výše popsanou možnost, jak uplatnit odvolání souhlasu. 

V případě předávání údajů do USA se poskytovatel připojil k Rámci pro ochranu osobních údajů mezi EU a USA (EU-US Data Privacy Framework), který zajišťuje soulad s evropskou úrovní ochrany údajů na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně. 

12.3. Google reCAPTCHA 

Na tomto webu používáme službu CAPTCHA následujícího poskytovatele: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland 

Takto mohou být data předána společnosti: Google LLC, USA. K optickému uspořádání okna CAPTCHA poskytovatel využívá služba „Google Fonts“, tedy druhy písma, které z internetu stáhla společnost Google. Nedochází přitom ke zpracování dalších informací než výše uvedených, které už byly přeneseny společnosti Google prostřednictvím funkce reCAPTCHA. 

Tato služba ověřuje, zda údaje zadává člověk anebo je neoprávněně zadává stroj či automat, a blokuje spam, DDoS útoky, jakož i podobné automatizované, škodlivé pokusy o přístup. Aby bylo zajištěno, že akci provedl člověk, a nikoli automatizovaný bot, shromažďuje poskytovatel IP adresu použitého koncového zařízení, údaje o rozpoznání použitého prohlížeče a typu operačního systému, jakož i datum a dobu trvání návštěvy a předává je serverům poskytovatele k vyhodnocení. 

Právním základem je náš oprávněný zájem o stanovení individuální osobní zodpovědnosti na internetu a prevence proti zneužití a spamu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. 

S poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování dat, která zajišťuje ochranu údajů o návštěvnících našich stránek a zakazuje neoprávněně předávat údaje třetím stranám. 

Co se týká přenosu údajů do USA, poskytovatel se zde odvolává na tzv. standardní smluvní doložky Evropské komise, které mají zajistit dodržování evropské úrovně ochrany osobních údajů. 

12.4. Zákaznické recenze Google (Google Customer Reviews, dříve program certifikovaných obchodníků Google Trusted Stores) 

Spolupracujeme se společností Google LLC v rámci programu „Zákaznické recenze Google“. Poskytovatelem programu je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko (dále jen „Google“). Tento program nabízí uživatelům našeho webu možnost zadávat zákaznické recenze. V souvislosti s tím se vám po nákupu na našem webu zobrazí otázka, zda se chcete účastnit e-mailové ankety společnosti Google. Jestliže udělíte svůj souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, vaši e-mailovou adresu předáme společnosti Google. Služba Zákaznické recenze Google vám pošle e-mail s výzvou, abyste se podělili o svoje zkušenosti s nakupováním na našem webu a vyplnili hodnocení. Vámi vyplněná zákaznická recenze se následně sloučí s dalšími recenzemi našich služeb a zobrazí se u našeho loga v programu Zákaznické recenze Google, jakož i na našem hlavním panelu služby Merchant Center, kromě toho se používá pro účely programu Zákaznické recenze Google. Při použití služby Zákaznické recenze Google může také docházet k přenosu osobních údajů na servery společnosti Google LLC v USA. 

Vámi udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat oznámením adresovaným správci zpracování dat nebo společnosti Google. 

Další informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s programem Zákaznické recenze Google si můžete přečíst v následujícím odkazu: https://support.google.com/merchants/answer/7188525?hl=cs 

V případě předávání údajů do USA se poskytovatel připojil k Rámci pro ochranu osobních údajů mezi EU a USA (EU-US Data Privacy Framework), který zajišťuje soulad s evropskou úrovní ochrany údajů na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně. 


13) Nástroje a ostatní
 

13.1. Cookie-Consent-Tool 

Pro vyjádření účinného souhlasu uživatelů u souborů cookies podléhajících nutnosti souhlasu a také pro aplikace založené na souborech cookies se na tomto webu používá nástroj „Cookie Consent Tool“. Při otevírání stránky se nástroj „Cookie Consent Tool“ zobrazí uživatelům ve formě interaktivního uživatelského rozhraní, na němž lze odkliknutím nebo odfajfkováním vyjádřit souhlas pro určité soubory cookies a/nebo aplikace založené na souborech cookies. Všechny cookies/služby podléhající nutnosti souhlasu se při využívání tohoto nástroje nahrávají jen tehdy, když příslušný uživatel odkliknutím nebo odfajfkováním udělí odpovídající souhlasy. Tím je zajištěno, aby se takové soubory cookies ukládaly na příslušném koncovém zařízení uživatele pouze tehdy, pokud byl udělen souhlas. 

Tento nástroj nastavuje technicky nezbytné soubory cookies, aby v nich uchovával vaše preference pro soubory cookies. Přitom se zásadně nezpracovávají osobní údaje uživatelů. 

Jestliže v jednotlivém případě kvůli uchovávání, přiřazování nebo protokolaci nastavení souborů cookies přece jen dojde ke zpracování osobních údajů (jako třeba IP adresy), děje se tak dle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu o zákonné, uživatelsky specifické a uživatelsky přívětivé řízení souhlasu s použitím souborů cookies, jde nám tedy o zákonné uspořádání naší internetové prezentace. 

Dalším právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR. U souborů cookies, které nejsou technicky nezbytné, máme jako správce právní povinnost nastavit jejich použití v souladu s příslušným souhlasem uživatele. 
Další informace o provozovateli a možnostech nastavení nástroje Cookie Consent Tool najdete přímo v příslušném uživatelském rozhraní na našem webu. 

13.2. Cloudflare 

Pro bezpečnostní účely používá tato webová stránka službu následujícího poskytovatele: Cloudflare, Inc., 101 Townsend St. San Francisco, CA 94107, USA 

Poskytovatel chrání webovou stránku a s ní propojenou IT infrastrukturu před neoprávněnými útoky třetích stran, kyberútoky a rovněž před viry a malwarem. Poskytovatel shromažďuje IP adresy uživatelů a případně další údaje o jejich chování na naší webové stránce (zejména zobrazené URL adresy a informace o záhlaví), aby byly rozpoznány a odvráceny nezákonné přístupy ke stránkám a nebezpečí. Zaznamenaná IP adresa je přitom porovnávána se seznamem známých útočníků. Pokud je zaznamenaná IP adresa identifikována jako bezpečnostní riziko, může jí poskytovatel automaticky zablokovat přístup na stránku. Takto shromážděné informace jsou přenášeny na server poskytovatele, kde jsou ukládány. 

K popsanému zpracování údajů dochází podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na základě našich oprávněných zájmů zajišťovat ochranu webové stránky před škodlivými kyberútoky a zachovávat integritu a bezpečnost struktury a dat. 

S poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů, která zajišťuje ochranu údajů návštěvníků našich stránek a zakazuje jejich neoprávněné předávání třetím stranám. 

V případě předávání údajů do USA se poskytovatel připojil k Rámci pro ochranu osobních údajů mezi EU a USA (EU-US Data Privacy Framework), který zajišťuje soulad s evropskou úrovní ochrany údajů na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně. 

13.3. Elasticsearch 

Tato webová stránka používá vyhledávácí technologii následujícího poskytovatele: ELASTIC, 800 West El Camino Real, Suite 350, Mountain View, California 94040, USA 

K zajištění funkce vyhledávání u produktů prostřednictvím vyhledávacího pole a u navigace a filtrů poskytovatel shromažďuje a ukládá určité informace o uživateli (například ID uživatele, resp. relace) v anonymizované podobě. 

Pokud jsou přitom zpracovávány i osobní údaje, k jejich zpracování dochází podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na základě našeho oprávněného zájmu nabízet hledání produktů tolerující chyby a snadné užívání, a docílit tak optimální prezentace naší nabídky na trhu. 

Co se týká přenosu údajů do USA, poskytovatel se zde odvolává na tzv. standardní smluvní doložky Evropské komise, které mají zajistit dodržování evropské úrovně ochrany osobních údajů. 


14) Práva subjektu údajů
 

14.1. Platné právo v oblasti ochrany osobních údajů Vám při zpracování Vašich osobních údajů zaručuje rozsáhlá práva subjektu údajů (informační a intervenční práva) vůči správci. O těchto právech Vás informujeme níže: 

 • Právo na informace (a právo na přístup k osobním údajům) podle čl. 15 GDPR; 
 • Právo na opravu podle čl. 16 GDPR; 
 • Právo na výmaz podle čl. 17 GDPR; 
 • Právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR; 
 • Právo být informován o opravě, výmazu nebo omezení zpracování podle čl. 19 GDPR; 
 • Právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR; 
 • Právo na odvolání udělených souhlasů podle čl. 7 odst. 3 GDPR; 
 • Právo podat stížnost podle čl. 77 GDPR. 

14.2. PRÁVO NA ODVOLÁNÍ UDĚLENÉHO SOUHLASU 

JESTLIŽE JSME SE ROZHODLI ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NA ZÁKLADĚ NAŠEHO DŮLEŽITÉHO OPRÁVNĚNÉHO ZÁJMU, MÁTE PRÁVO Z DŮVODŮ TÝKAJÍCÍCH SE VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE KDYKOLIV VZNÉST NÁMITKU PROTI TOMUTO ZPRACOVÁNÍ, S ÚČINNOSTÍ DO BUDOUCNA. 
UPLATNÍTE-LI PRÁVO NA ODVOLÁNÍ UDĚLENÉHO SOUHLASU, UKONČÍME ZPRACOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÝCH DAT. VYHRAZUJEME SI OVŠEM PRÁVO POKRAČOVAT VE ZPRACOVÁNÍ DAT, JESTLIŽE MŮŽEME PROKÁZAT ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD ZÁJMY, ZÁKLADNÍMI PRÁVY A ZÁKLADNÍMI SVOBODAMI SUBJEKTU ÚDAJŮ, NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ DAT SLOUŽÍ PRO URČENÍ, VÝKON NEBO OBHAJOBU PRÁVNÍCH NÁROKŮ. 

JESTLIŽE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME PRO ÚČELY PŘÍMÉ REKLAMY, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST MÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ K ÚČELŮM TAKOVÉ REKLAMY. ODVOLÁNÍ SOUHLASU MŮŽETE VYKONAT ZPŮSOBEM POPSANÝM VÝŠE. 

UPLATNÍTE-LI PRÁVO NA ODVOLÁNÍ UDĚLENÉHO SOUHLASU, UKONČÍME ZPRACOVÁNÍ DOTČENÝCH DAT PRO ÚČELY PŘÍMÉ REKLAMY. 


15) Doba uchovávání osobních údajů
 

Doba uchovávání osobních údajů se určuje na základě příslušné zákonné archivační lhůty (např. lhůty uchovávání stanovené předpisy obchodního a daňového práva). Po uplynutí lhůty se příslušná data rutinně vymažou, nejsou-li již nezbytná pro splnění smlouvy nebo opatření směřujících k potenciálnímu uzavření smlouvy a/nebo z naší strany neexistuje oprávněný zájem pokračovat v uchovávání dat. 

 

Zásady ochrany osobních údajů účinné od 2024-06-19.
Zásady ochrany osobních údajů účinné do 2024-06-19.

© 2024 DIABLOCHAIRS ALL RIGHTS RESERVED