Our Brands

ZIMNÁ AKCIA

MRAZIVÉ ZĽAVY

NA VYBRANÉ PRODUKTY

 

ZÁRUKA

1. Všetky kreslá dostupné na stránkach eshopu Diablo Chairs podliehajú 2 ročnej záruke.

2. Zárukou je spoločnosť Domator24 Sp. z o. o. so sídlom v Zielonej Górze, ul. Dekoracyjna 8, DIČ: 9292072263.

3. Záruka sa vzťahuje poškodené / polámané diely, pretrhnutá koženka, problémy pri správnom nastavení.

4. Záruka sa nevzťahuje na krádež, stratu a tiež úmyselné poškodenie.

5. Akékoľvek svojvoľné opravy / zmeny spôsobia stratu záruky.

6. V rámci záruky Diablo Chairs musí odstrániť vady (oprava, výmena dielu alebo celého kresla).

7.Vyplnený reklamačný formulár nám pošli s fotkami na [email protected] 

8.  Po prijatí stiažnosti ťa bude Diablo Chairs informovať o výsledku reklamácie. V prípade kladnej reklamácie obdrží zákazník nový diel ale celé kreslo. Reklamácie Diablo Chairs vybavuje do 14 dní.

9. Výkon práv vyplývajúcich zo záruky nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva kupujúceho vyplývajúce z ustanovení o záruke za vady predaného tovaru.

© 2023 DIABLOCHAIRS ALL RIGHTS RESERVED