Nasze marki

ZIMOWA PROMOCJA

MROŹNE RABATY

NA WYBRANE PRODUKTY

 

GWARANCJA

1. Wszystkie fotele gamingowe, które znajdują się w ofercie sklepu Diablo Chairs są objęte 2-letnią gwarancją. Nasza gwarancja to kolejny dowód na to, że dokonują Państwo właściwego wyboru oraz doskonałe zabezpieczenie wartości zakupu. 

2. Gwarantem jest Domator24 Sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Dekoracyjna 8, NIP: 9292072263. 

3. Gwarancja obejmuje wady foteli w postaci ułamanej bądź niesprawnej części, pękniętej skóry, wadliwej funkcjonalności. 

4. Gwarancja nie obejmuje sytuacji związanych z kradzieżą, zniknięciem lub utratą fotela, a także jego celowym uszkodzeniem. 

5. Wykonywanie jakichkolwiek prac przy fotelu, w szczególności napraw, powoduje utratę gwarancji.

6. W ramach gwarancji Diablo Chairs przysługuje uprawnienie do usunięcia wady poprzez wymianę fotela lub jego część. 

7. Zgłoszenia gwarancyjne dokonywane są za pośrednictwem formularza znajdującego się pod tym adresem. Zgłoszenia należy wysłać na adres: [email protected].  

8. Po otrzymaniu zgłoszenia, Diablo Chairs poinformuje czy gwarancje uznaje lub nie. Jeśli gwarancja okaże się zasadna, Klient otrzymuje nową, sprawną część lub w razie potrzeby zostanie wymieniony cały fotel. Koszt kuriera w takich sytuacjach ponosi Diablo Chairs. Termin rozpoznania gwarancji wynosi 14 dni. 

9. Wykonywanie uprawnień z tytułu gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 

© 2024 DIABLOCHAIRS WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE